Hlavná stránka

Použite novú stránku školy:

www.sosptpd.edupage.org

Prihlasujte sa prosím na tejto novej adrese, prihlasovacie mená a heslá zostávajú v platnosti.


photo